لیست کارگاه های آموزشیلیست کارگاههای آموزشی رویداد سال ١٤٠٣ به شرح زیر می باشد. توجه کنید که این کارگاهها به صورت رایگان بوده و تمامی شرکت کنندگان می توانند از آنها استفاده نمایند. همچنین برای هر یک از کارگاههای آموزشی گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی صادر می شود.

ردیف
نام کارگاه
1 نقش اسپا در صنعت گردشگری و سلامتی
2 گیاهان دارویی و روغن‌های گیاهی مورد استفاده در ماساژ: نشانه‌ها و احتیاطها
3 آیورودیک ماساژ
4 کاربردهای درمانی ماساژ در طب ایرانی
5 معرفی جایگاه و ظرفیتهای گردشگری طب ایرانی
6 طراحی نقشه راه کسب و کار
7 ماساژ بایو انرژیک
8 آشنایی با گردشگری زیبایی و بیوتی اسپاها
9 معماری حمامهای ایرانی و گرانقدری آب در مناطق خشک با تمرکز بر معماری اسپا و حمام
10 سالت و سان تراپی
ایرانترکیهCyprusآذربایحاناندونزیانگلستاناکراینبلغارستانمراکشمغواستانگرجستان