برنامه World Spa Contest ١٤٠٣


روال شرکت در مسابقه
محدوده زمانی اقدامات
١٧ خرداد ١٤٠٣ فرصت ثبت نام آنلاین در مسابقه
٢٤ خرداد ١٤٠٣ مهلت ارسال فیلم و اطلاعات اسپاها
٢٥-٣١ خرداد ١٤٠٣ ارزیابی مستندات ارسال شده، داوری و امتیازدهی
٣ تیر ١٤٠٣ اعلام اسپاهای برگزیده
٣-٩ تیر ١٤٠٣ برنامه ریزی جهت حضور اسپاهای برگزیده در رویداد و نمایشگاه جانبی آن
٦ مهر ١٤٠٣ تحویل میزهای نمایشگاهی

 

روز اول
ساعت برنامه عمومی آقایان خانمها
08:30-09:30 تحویل کارتهای ورودی
هماهنگی با آقایان مسابقه دهنده
09:30-11:30 پخش سرود ملی
مراسم افتتاحیه
خیرمقدم گویی
سخنرانی برگزار کننده
11:30-12:00 آنتراکت و پذیرایی
12:00-13:15   راند اول آقایان ورکشاپ آموزشی
13:15-14:30 راند دوم آقایان
14:30-15:00 صرف نهار
15:30-16:45   راند سوم آقایان ورکشاپ آموزشی
16:45-18:00 راند چهارم آقایان
18:00-18:30 پذیرایی

 

روز دوم
ساعت برنامه عمومی آقایان خانمها
08:30-09:00 هماهنگی با خانمهای مسابقه دهنده
9:00-10:15   ورکشاپ آموزشی راند اول خانمها
10:15-11:30 راند دوم خانمها
11:30-12:00 آنتراکت و پذیرایی
12:00-13:15   ورکشاپ آموزشی راند سوم خانمها
13:15-14:30 راند چهارم خانمها
14:30-15:30 صرف نهار
15:30-17:00 ورکشاپ رئیس انجمن جهانی
17:00-18:00 اعلام فینالیستهای مسابقه
18:00-18:30 پذیرایی

 

روز سوم
ساعت برنامه عمومی آقایان خانمها
08:30-09:00 هماهنگی با گروه های مسابقه دهنده و فینالیستها
9:00-10:15   جلسه B2B فینال خانمها
10:15-11:30 فینال آقایان جلسه B2B
11:30-12:00 آنتراکت و پذیرایی
12:00-12:30 خیرمقدم گویی به مهمانان ویژه
ارائه توضیحات درمورد مسابقه گروهی
12:30-14:30 نمایش ماساژ گروهی (6 گروه)
14:30-15:30 صرف نهار
15:30-17:00 نمایش ماساژ گروهی (4 گروه)
17:00-18:00 اعلام فینالیستها و اهدای کاپ و مدالها
18:00-18:30 پذیرایی

 

روز چهارم
ساعت برنامه عمومی
08:30-10:00 جلسه رسمی و سخنرانی های مدعوین ویژه
10:00-11:30 جلسه رسمی و سخنرانی های مدعوین ویژه
11:30-12:00 آنتراکت و پذیرایی
12:00-13:15 ورکشاپ آموزشی
13:15-14:30 ورکشاپ آموزشی
14:30-15:30 صرف نهار
15:30-16:45 جلسه رسمی و سخنرانی های مدعوین ویژه
16:45-18:00 جلسه رسمی و سخنرانی های مدعوین ویژه
18:00-18:30 پذیرایی

 

روز پنجم
ساعت برنامه عمومی
08:30-10:30 همایش شکستهای طلایی
10:30-11:00 آنتراکت و پذیرایی
11:00-14:30 اعلام پارامترهای لحاظ شده در امتیاز دهی به اسپاها
پخش کلیپ اسپاهای برگزیده
14:30-15:30 صرف نهار
15:30-18:00 مراسم اختتامیه و معرفی بهترینها
18:00-18:30 پذیرایی

 

توجه! شرکت گلدن راما اسپا حق ایجاد هر گونه تغییرات در برنامه رویداد را دارد.

ایرانترکیهCyprusآذربایحاناندونزیانگلستاناکراینبلغارستانمراکشمغواستانگرجستان