اخبارتایلند بهترین کشور ماساژ جهان شد
21 June 2022
تایلند در مسابقات جهانی ماساژ انجمن های بین المللی ماساژ 2022 بهترین کشور ماساژ جهان شد.

تایلند بهترین کشور ماساژ جهان شد
لازم به ذکر است که در این مسابقات جهت لحاظ کردن کشورها در رده بندی، حداقل 3 شرکت کننده از یک کشور می بایست در این مسابقات شرکت می کردند.

در مسابقات جهانی ماساژ سال 2022 کپنهاگ دانمارک، 23 کشور دارای بیش از سه نفر شرکت کننده بودند که در رده بندی انجام شده تایلند، مقام نخست را کسب کرد و ایران مقام دوم و استرالیا مقام سوم را از ان خود کردند.
تایلند بهترین کشور ماساژ جهان شد تایلند بهترین کشور ماساژ جهان شد تایلند بهترین کشور ماساژ جهان شدایرانترکیهCyprusآذربایحاناندونزیانگلستاناکراینبلغارستانمراکشمغواستانگرجستان