درباره گلدن راما اسپا:شرکت گلدن راما اسپا به منظور ساماندهی و استانداردسازی اسپا تاسیس شده است. سابقه و تجربه ۱۵ ساله موسسین این شرکت نه تنها در زمینه های مدیریتی باعث افزایش بهره وری میشود بلکه با ارائه آموزشهای تخصصی انواع ماساژها رضایت مشتریان اسپها از خدمات گرفته شده را افزایش داده و منجر به افزایش درآمد اسپاها میشود. همچنین این شرکت سالهاست که در زمینه توسعه صنعت اسپا همایشها و سمینارهای متعددی را برگزار کرده است و با برگزاری World Spa Contest قصد دارد تا بهترین های صنعت اسپا و ماساژ جهان را به دور هم جمع کرده تا ضمن افزایش دانش و مهارتها، ارتباطات جدیدی را در سطح بین المللی به وجود آورد.


شرکت گلدن راما اسپا (GRS)ایرانترکیهCyprusآذربایحاناندونزیانگلستاناکراینبلغارستانمراکشمغواستانگرجستان